[ ] สพท. ลำปาง เขต 2
[ ] สพฐ.
[ ] กระทรวงศึกษาธิการ
[ ] คุรุสภา
[ ] จังหวัดลำปาง
[ ] รัฐบาลไทย
[ ] กระทรวงวิทยาศาสตร์
[ ] กระทรวง ICT

  ...ได้เปิดตัวขึ้นพร้อมกับ [Nks] the magazine โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ของผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา ตั้งแต่ ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนถึงนักเรียน ให้มีการเชื่อมสัมพันธ์ต่อกันและสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน สำหรับ [Nks] the magazine เป็นวารสารของโรงเรียนในรูปแบบ ออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียน สามารถเข้าไปดาวน์โหลตกันได้ครับ  
 
     
[ ] หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
[ ] หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
[ ] หนังสือพิมพ์มติชน
[ ] The Nation
[ ] หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
[ ] หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
[ ] หนังสือพิมพ์ข่าวสด
[ ] หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
[ ] หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
[ ] หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

....เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้มีโอกาส ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ คือ นายพิทักษ์ สังขกรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านสองแควใต้ ซึ่งในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐก็ขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
School Thailand
พจนานุกรมไทย-อังกฤษฉบับออนไลน์
แปลศัพท์ออนไลน์
 
 
[ ] ช่อง 3
[ ] ช่อง 5
[ ] ช่อง 7
[ ] modern nine TV
[ ] ITv
[ ] UBC
[ ] AsTV
[ ] Nation Chanal

....จากงานมหกรรมการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 2 เมื่อวันที่ 22 และ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ณ โรงเรียน ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา อ.แม่ทะ ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้เข้าร่วมงาน โดยนำผลงานของโรงเรียนไปร่วมแสดง ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการจำนวน 3 รายการคือ แข่งขันการเต้นแอโรบิก ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 และการแข่งขันการจัดทำ E-book ช่วงชั้นที่ 3 ...... ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ ได้รับรางวัล เหรียญทอง หมดทั้ง 3 รายการ และใน [Nks] the magazine ฉบับนี้ มี สัมภาษณ์ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ กฤษฎา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เจ้าของเหรียญทองการแข่งขัน E-book ช่วงชั้นที่ 3 ในส่วนของ [Nks] the student อีกด้วย
 
[ ] 88.0 Buzz FM
[ ] 88.5 FM Max
[ ] 90.0 Virgin Soft
[ ] 91.5 Hotwave
[ ] 92.5 กรมประชาสัมพันธ์
[ ] 93.0 Cool FM
[ ] 93.5 EFM
[ ] 95.5 Virgin Hitz
[ ] 95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
[ ] 99.0 Sport FM
[ ] 100.5 MCOT
[ ] 101 News
[ ] 101.5 วิทยุจุฬา
[ ] 102.5 GET
[ ] ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
[ ] BIG 103.5
[ ] 104.5 FAT Radio
[ ] 105 Virgin Smooth
[ ] 105.5 Easy FM
[ ] 106 Life FM
[ ] 106.5 Green Wave
.....เมือวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการ พิทักษ์ สังขกรม ได้จัดให้มีมีกิจกรรม Big Cleanning Day หรือกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน โดยมีนักเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนกันเป็นอย่างดี สามารถเข้าไปดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่ครับ